Pro Loquela Silesiana - Towarzystwo Kultywowania i Promowania Śląskiej Mowy

Naszą misją jest dbałość o śląską mowę - należne jej obecność i pozycję w przestrzeni publicznej Górnego Śląska.

Nasze zadania to inicjowanie działań edukacyjnych, mających na celu ujednolicenie śląskiej ortografii, gramatyki i leksyki, promowanie śląskiej mowy i wspieranie posługujących się nią twórców.

Potwierdzeniem słuszności naszych działań jest rosnące zainteresowanie i ogromne wsparcie, z którym spotykamy się na co dzień, a za które gorąco wszystkim Wam dziękujemy!

Facebook