Projekt „Poradzisz? Gŏdej!” organizowany przez stowarzyszenie Pro Loquela Silesiana to inicjatywa, której skala nie znajduje odpowiednika w podejmowanych do tej pory inicjatywach mających na celu promocję języka śląskiego i jego używania w przestrzeni publicznej.

Nie znajduje go również charakter komunikacji projektu. Nowoczesne ujęcie tematu, angaż ludzi młodych oraz prezentacji śląskiej mowy w zaskakujących kontekstach to najważniejsze wyróżniki promocyjnej części akcji.

W ramach kampanii promocyjnej przygotowanych zostało 5 spotów reklamowych i 5 sesji zdjęciowych, których efekty będą silnie dostrzegalne w przestrzeni publicznej Górnego Śląska. Już z początkiem października w przestrzeni śląskich miast pojawią się billboardy, citylighty i plakaty – oparte na wizerunku ludzi młodych, wykształconych, wyrazistych, który nie obawiają się używać języka śląskiego nawet w oficjalnych sytuacjach.

W kampanii wzięli udział między innymi dr hab. prof. UŚ Zbigniew Kadłubek, znana z programu „Must be the Music” – Ilona „Potania” Chylińska, czy pasjonatka rajdów samochodowych Katarzyna Gaik.

Istotnym wątkiem, było ukazanie śląskiego języka w kontekście kobiet, które – co być może potwierdzą prowadzone badania – bardziej niż mężczyźni obawiają się miękkiej dyskryminacji, w sytuacjach publicznego używania języka śląskiego.

Nad częścią socjologiczną badań czuwa dr Elżbieta Anna Sekuła z Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej w Warszawie, a nad ich częścią językową dr Artur Czesak z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną badania socjologiczne i lingwistyczne ex ante i ex post. Wyniki badań ex ante wykorzystane zostały w projektowaniu działań promocyjnych, natomiast wyniki badań ex post pozwolą na ocenę podjętych działań w kontekście promowania śląskiej mowy po zakończeniu realizacji projektu.

 

Facebook