Pro Loquela Silesiana
Towarzystwo Kultywowania i Promowania Śląskiej Mowy

Adres:

ul. Powstańców 70/3
41-500 Chorzów

E-mail:

zarzad@silesiana.org

Telefony:

+48 602 239 889

Facebook