Warning: mysqli_real_connect(): (42000/1203): User pls_silesianawp already has more than 'max_user_connections' active connections in /home/pls/domains/silesiana.org/public_html/wp-content/plugins/backup/com/core/database/SGDB.php on line 659 Warning: mysqli_select_db(): invalid object or resource mysqli in /home/pls/domains/silesiana.org/public_html/wp-content/plugins/backup/com/core/database/SGDB.php on line 389 Warning: mysqli_query(): invalid object or resource mysqli in /home/pls/domains/silesiana.org/public_html/wp-content/plugins/backup/com/core/database/SGDB.php on line 797 Warning: mysqli_errno(): invalid object or resource mysqli in /home/pls/domains/silesiana.org/public_html/wp-content/plugins/backup/com/core/database/SGDB.php on line 705 Warning: mysqli_error(): invalid object or resource mysqli in /home/pls/domains/silesiana.org/public_html/wp-content/plugins/backup/com/core/database/SGDB.php on line 723 Warning: mysqli_affected_rows(): invalid object or resource mysqli in /home/pls/domains/silesiana.org/public_html/wp-content/plugins/backup/com/core/database/SGDB.php on line 748 Warning: mysqli_query(): invalid object or resource mysqli in /home/pls/domains/silesiana.org/public_html/wp-content/plugins/backup/com/core/database/SGDB.php on line 797 Warning: mysqli_errno(): invalid object or resource mysqli in /home/pls/domains/silesiana.org/public_html/wp-content/plugins/backup/com/core/database/SGDB.php on line 705 Warning: mysqli_error(): invalid object or resource mysqli in /home/pls/domains/silesiana.org/public_html/wp-content/plugins/backup/com/core/database/SGDB.php on line 723 Warning: mysqli_affected_rows(): invalid object or resource mysqli in /home/pls/domains/silesiana.org/public_html/wp-content/plugins/backup/com/core/database/SGDB.php on line 748 Warning: mysqli_insert_id(): invalid object or resource mysqli in /home/pls/domains/silesiana.org/public_html/wp-content/plugins/backup/com/core/database/SGDB.php on line 755 Nowe władze “Pro Loquela Silesiana” – Pro Loquela Silesiana

Nowe władze “Pro Loquela Silesiana”

W dniu 30 marca 2016 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia. Rafał Adamus przedstawił w imieniu Zarządu sprawozdanie za ostatnią kadencję działalności I po dyskusji, na wniosek Komisji rewizyjnej, zebrani udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi.

W wyniku głosowania wybrane zostały nowe władze Stowarzyszenia na kolejną kadencję, na lata 2016-2020. Funkcję Prezesa Zarządu sprawował będzie pan Jerzy Ciurlok, ponadto członkami Zarządu wybrani zostali:

  • Rafał Adamus – skarbnik,

  • Janusz Muzyczyszyn – sekretarz,

  • Gabriela Kańtor,

  • Bogdan Kallus.

Wybrano również Komisję Rewizyjną w składzie:

  • Józef Fleischer – przewodniczący,

  • Zuzanna Górecka,

  • Adam Olesz.

Ze względu na niską frekwencję nowo wybrany Zarząd postanowił zwołać zebranie ogólne członków Stowarzyszenia na dzień 17.06. W trakcie tego zebrania nowy Zarząd przedstawi swój plan pracy na najbliższą kadencję, omówione też będą sprawy bieżące. Wszyscy zainteresowani powiadomieni zostali o terminie i miejscu zebrania drogą mailową.

Podziel się!

Leave Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook
WordPress Login Protected by Clef