Nowe władze “Pro Loquela Silesiana”

W dniu 30 marca 2016 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia. Rafał Adamus przedstawił w imieniu Zarządu sprawozdanie za ostatnią kadencję działalności I po dyskusji, na wniosek Komisji rewizyjnej, zebrani udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi.

W wyniku głosowania wybrane zostały nowe władze Stowarzyszenia na kolejną kadencję, na lata 2016-2020. Funkcję Prezesa Zarządu sprawował będzie pan Jerzy Ciurlok, ponadto członkami Zarządu wybrani zostali:

  • Rafał Adamus – skarbnik,

  • Janusz Muzyczyszyn – sekretarz,

  • Gabriela Kańtor,

  • Bogdan Kallus.

Wybrano również Komisję Rewizyjną w składzie:

  • Józef Fleischer – przewodniczący,

  • Zuzanna Górecka,

  • Adam Olesz.

Ze względu na niską frekwencję nowo wybrany Zarząd postanowił zwołać zebranie ogólne członków Stowarzyszenia na dzień 17.06. W trakcie tego zebrania nowy Zarząd przedstawi swój plan pracy na najbliższą kadencję, omówione też będą sprawy bieżące. Wszyscy zainteresowani powiadomieni zostali o terminie i miejscu zebrania drogą mailową.

Leave Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook