PRO LOQUELA SILESIANA

Pro Loquela Silesiana Towarzystwo Kultywowania i Promowania Śląskiej Mowy to stowarzyszenie, które od 7 lat działa na rzecz przywrócenia śląskiej mowie należnego jej miejsca w przestrzeni publicznej. Przez ten okres Pro Loquela Silesiana wielokrotnie inicjowała bądź brała udział w działaniach podejmowanych po raz pierwszy w historii.

  • Na prośbę Pro Loquela Silesiana przygotowane zostały przez naukowców różnych dziedzin, ekspertyzy, z których wynika, że z naukowego punktu widzenia nic nie stoi na przeszkodzie by śląskiej mowie nadać status języka regionalnego,
  • Członkowie stowarzyszenia brali aktywny udział w komisji kodyfikacyjnej, która pod kierownictwem prof. Jolanty Tambor ustaliła w latach 2008-09 r. teoretyczne zasady śląskiej pisowni,
  • Towarzystwo wydało Gōrnoślōnski ślabikŏrz, który stał się pierwszym śląskojęzycznym elementarzem dla uczniów szkół podstawowych,
  • Członkowie stowarzyszenia organizowali i prowadzili szkolenia z zakresu śląskiej mowy we współpracy m.in. z Muzeum Śląskim (Lekcyje ślōnskij gŏdki), Górnośląskim Parkiem Etnograficznym w Chorzowie (Akadymijŏ Ślōnskij Gŏdki), Chorzowskim Centrum Kultury, placówkami oświaty (szkoły i przedszkola), kultury (domy kultury i biblioteki),
  • Po raz pierwszy tłumaczone zostały na mowę śląską przez członków Towarzystwa: artykuł na pierwszej stronie katowickiego dodatku do Gazety Wyborczej, gazetki reklamowe marketów Auchan i Leroy Merlin, strony internetowe instytucji publicznych (Teatr Śląski) i komercyjnych, menu restauracji i punktów gastronomicznych, instrukcja płatności za parkowanie za pomocą telefonii komórkowej i inne,
  • Towarzystwo jest współorganizatorem pierwszej w historii akcji promocyjnej używania śląskiej mowy w przestrzeni publicznej „Gŏdōmy po ślōnsku”.
Jerzy Ciurlok
Prezes
Janusz Muzyczyszyn
Sekretarz
Rafał Adamus
Skarbink
Bogdan Kallus
Członek Zarządu Głownego
Gabriela Kańtor
Członek Zarządu Głównego
Facebook