Rusza komisja kodyfikacyjna

„Ńy ma gańby godać po ślōnsku”, tak brzmi robocze hasło komisji kodyfikacyjnej dążącej do kodyfikacji i standaryzacji śląskiej godki. O tym, że to trudne zadanie nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Inaczej mówi się w części opolskiej Górnego Śląska, inaczej w okręgu przemysłowym, a jeszcze inaczej na ziemi cieszyńskiej.
Nie zrażeni ogromem prac członkowie komisji kodyfikacyjnej, w tym przedstawiciele PLS podążają drogą wyznaczoną przez Kaszubów, których język obecny jest nawet na uczelniach wyższych.

Źródło: http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,97659,7074572,Praja_godac.html

Leave Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook