Śląsk krainą poetów

Śląsk nazywano niegdyś krainą poetów i uczonych. Niegdyś, to znaczy w dobie humanizmu i wczesnego baroku. Wybitny XVII wieczny śląski humanista, uczony, kronikarz, Joannis Henrici Cunradi w swoim koronnym dziele „Silesia Togata, Sive Silesiorium doctrina & virtutibus clarissimorum Elogia…” zaprezentował ponad 2000 (Sic!) poetów śląskich, żyjących w XVI i XVII wieku. Przy czym autor dokonał żywota w roku 1685, zatem nie całe siedemnaste stulecie ujął w swej pracy. W swym dziele obdarzył wszystkich co do jednego wymienionych poetów stosownym epigramem. Jednak mimo takiej staranności co najmniej jednego XVI-wiecznego poety nie uwzględnił; a mianowicie Christophorusa Wintherusa, który napisał i opublikował bodaj pierwszy poemat poświęcony śląskiemu górnictwu i hutnictwu. ”Ferri Officinarum Fodinarumque Silesiacarum Descriptio et Donatio Brevis” wyszło drukiem w 1556 roku we Frankfurcie nad Odrą anonimowo. Dopiero w dziele Nicolausa Heneliusa ab Hennefeld „Silesiographia Renovata” w 1613 roku napisano jak autor owego poematu się nazywał.

J. Ciurlok

Leave Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook