Sprawozdanie z działalności PLS w okresie sprawozdawczym 2018/2019 – część merytoryczna.

Sprawozdanie z działalności PLS w okresie sprawozdawczym 2018/2019 – część merytoryczna.

Miniony rok sprawozdawczy 2018/2019 zamykamy następującymi przedsięwzięciami:

 1. Współorganizowanie i udział w Festiwalu „Do you speak Godka?”. Konkretnie byliśmy uczestnikami panelu dyskusyjnego, akcji happeningowej na katowickim rynku, oraz konkursu i prezentacji bajek po śląsku. Podczas panelu Jerzy Ciurlok wystąpił z referatem. Brał także udział w w performance odczytywania jednoaktówek po śląsku na katowickim rynku. Z kolei w przedsięwzięciu poświęconym bajkom po śląsku wziął udział Janusz Muzyczyszyn, którego utwór znalazł się wśród nagrodzonych.
 2. Odbyły się kolejne prezentacje w ramach przedsięwzięć: „Ślōnski Kafka” i „Kafka – przełamywanie granic”. Ich miejsce to Nowohuckie Centrum Kultury i Dom Sztuki w Opawie.
 3. Kontynuowaliśmy współpracę z Radiem eM na polu popularyzacji godki. Dodatkowo od października 2018 Jerzy Ciurlok realizuje w tym radiu co tygodniową audycję, poświęconą popularyzacji kultury śląskiej.
 4. Wśród artykułów publikowanych przez Jerzego Ciurloka w Regionalnym Informatorze Kulturalnym, znalazły się dwa felietony poświęcone godce – w tym jeden w całości napisany po śląsku: „Gŏdka, nasza roztōmiło gŏdka!”
 5. Publikowanych było także kilka innych tekstów, które wpisują się w realizację zadań statutowych PLS, oraz odbyliśmy prelekcje i wykłady temu poświęcone, m.in. w Koźlu, Pszczynie, Jastrzębiu, Katowicach i Gliwicach.
 6. Warto nadmienić, że w październiku 2018 roku ukazała się książka Jerzego Ciurloka „O drukarzach, drukarniach i drukach śląskich…”, będąca pierwszym tego rodzaju kompendium wiedzy na omawiany temat – w tym zawiera informację o pierwocinach godki w dawnych drukach.
 7. Rafał Adamus wziął czynny udział w panelu dyskusyjnym na temat sytuacji godki w aktualnych warunkach społecznych i politycznych, który odbył się z inicjatywy polityków partii „Nowoczesna”.
 8. Przedstawiciel PLS brał udział w pracach Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Biblioteki Śląskiej w Katowicach.
 9. Jerzy Ciurlok uczestniczył w akcji czytania bajek po śląsku – w tym bajki Janusza Muzyczyszyna – w jednej z rudzkich szkół podstawowych. Akcja odbyła się z inicjatywy Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach. Poproszono nas także o wykonanie korekty tych tekstów w związku z ich planowanym opublikowaniem w formie książkowej.
 10. Zostaliśmy zaproszeni do udziału w konferencji, będącej pokłosiem Kongresu Kultury 2016 – w którym wzięliśmy aktywny udział.
 11. Nawiązane zostały nowe kontakty w świecie polskiej kultury i sztuki, dające szansę na popularyzowanie idei godki, jako języka mniejszościowego; przysparzające nam sprzymierzeńców. Jest wśród nich m.in. wybitna tłumaczka literatury z języka niemieckiego, która przełożyła znakomite dzieło literackie śląskiego twórcy i naukowca, na stałe mieszkającego i pracującego w Niemczech, Leszka Libery, zatytułowane „Utopek”. Jerzy Ciurlok podjął z tłumaczką współpracę, dotyczącą fragmentów tekstu po śląsku w kolejnej książce autora, „Buks Molenda” – będącej kontynuacją „Utopka”.
 12. Prowadziliśmy codzienną pracę popularyzatorską w mediach społecznościowych, prasie, radiu i telewizji oraz podczas spotkań różnych społecznych gremiów.

1 Comments

Leave Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook