Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego

Sejmik Województwa Śląskiego podjął uchwałę następującej treści:

Górny Śląsk, którego wschodnia część znajduje się w granicach województwa śląskiego, wyróżnia się

pośród regionów Rzeczypospolitej Polskiej silną tożsamością swych mieszkańców, przywiązanych do

kulturowych tradycji, kształtowanych na styku wpływów polskich, niemieckich, czeskich i morawskich.

W ostatnich latach tożsamość ta, tłumiona w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, odradza się i

manifestowana jest w coraz bardziej różnorodnych formach. Proces ten, wzbogacający państwo i

społeczeństwo, zasługuje na życzliwość i wsparcie władz Rzeczypospolitej Polskiej oraz województwa

śląskiego. Z tym większym niepokojem obserwujemy nasilające się w ostatnich miesiącach ataki na

środowisko regionalistów. Publiczne wypowiedzi reprezentantów rządu, parlamentu oraz Narodowej

Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, napastliwe wobec legalnie działających śląskich stowarzyszeń,

prowadzić mogą do zaostrzania konfliktów i destabilizacji regionu. Postulaty wykorzystania przeciw

śląskim działaczom aparatu przymusu czy wojsk obrony terytorialnej świadczą o niezrozumieniu istoty

państwa prawa i idei społeczeństwa obywatelskiego. Sejmik województwa śląskiego apeluje o

prowadzenie politycznych sporów w sposób odpowiedzialny, wolny od pomówień i niebezpiecznej gry

na emocjach.

Leave Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook