Podstawowy rachunek bankowy Towarzystwa Pro Loquela Silesiana:

35 2130 0004 2001 0446 1356 0001

Na powyższy rachunek należy dokonywać wpłat związanych z darowiznami oraz – w przypadku członków zwyczajnych Towarzystwa – wpisowym i składkami. Ponieważ Pro Loquela Silesiana posiada status organizacji pożytku publicznego, darowizny na rzecz naszego stowarzyszenia można odliczyć od podstawy opodatkowani podatku dochodowego od osób fizycznych (popularnego PIT-u). Osobom przekazującym darowizny gwarantujemy pomoc w wypełnianiu rocznego zeznania podatkowego.

Rachunek bankowy związany z realizacją projektu „Wzrost potencjału PRO LOQUELA SILESIANA kluczem do poprawy stosunków społeczno-językowych na Górnym Śląsku”:

08 2130 0004 2001 0446 1356 0002

Na powyższy rachunek należy dokonywać wpłat na poczet rozliczenia ww. projektu.

 

Facebook