Zadbają o śląską mowę

„Pro Loquela Silesiana” zadba o należyty status śląskiej mowie, która przez lata obrosła stereotypami stawiającymi w negatywnym świetle jej użytkowników. Codzienne życie pokazuje jednak, że śląskiej mowy używa się niezależnie od wykształcenia czy zamożności. Godka obecna jest również w świecie wirtualnym, w którym zyskuje coraz większą popularność. Renesans śląskiej mowy dostrzegli również regionalni posłowie, którzy będą zabiegać o uznanie godki za język regionalny.

Źródło: http://www.emetro.pl/emetro/1,85651,4967122.html

Leave Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook